KONTAKT

 

PÕHIVÄÄRTUSED, MIS PEEGELDAVAD MEIE HOIAKUID JA MAAILMAVAATEID …

Vastastikune austus
tagab turvalise õhkkonna oma plaanide edasiandmiseks ja loob tugeva vundamendi kokkulepete sõlmimiseks.


Avatus
tunnetame kliendiga suheldes oma piire ja kliendi soove, kui plaanid/soovid tunduvad ebareaalsed, siis tunnistame seda kohe alguses ja pakume alternatiive. Väldime olukorda, millega võtame endale ülejõu käivad kohustused.


Algatusvõime
tuginedes kogemustele pakume klientidele, juba läbiproovitud ja töötavaid lahendusi erinevate olukordade lahendamiseks.


Pühendumus
Pingutame vajadusel 24/7, et planeeritud tegevused täituksid positiivse lõppemotsiooniga.


Probleemi lahendamise oskus
Me ei kohku, kui asjad ei suju nii lihtsalt, kui algselt arvati. Me ei kaota pead, vaid hindame tekkinud olukorda uuesti ja pingutame järjepidevalt võiduka lõpuni.


Tulemus
Teenuse puhul loeme kliendikogemust üheks olulisemaks kvaliteedi indikaatoriks – positiivne kliendikogemus saab tekkida ainult juhul, kui tulemus on tasakaalus ootustega või ületab seda.
Kui Teil tekib mõni lennukas idee, mis kuidagi meiega haakub, siis julgelt ühenudst võtta ja arutame koos edasi – kaks pead on ikka kaks pead.